Informācija par pasākumu

Vienot studentus, absolventus un uzņēmējus, lai veicinātu studentu integrēšanu darba tirgū, veidotu jaunus kontaktus un iegūtu informāciju par prakses un darba iespējā

Datums:

26. marts, 2019. gads

Laiks:

12:00-14:00

Vieta:

Biznesa augstskola “Turība”, Graudu iela 68, Rīga

Uzņēmumi

Atvērt ar:

Kontakti

E-pasts:

karjera@turiba.lv 

Tālrunis:

+371 29 668 708

Adrese:

Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058

Rekvizīti:

Vienotais reģ. Nr. 40003135880
PVN reģ. Nr. LV 40003135880
Norēķinu konts Swedbank AS
Nr. LV65 HABA 0551 0013 4598 3 (LVL, EUR, USD)